Haku

Hakupalvelun aineistot

SKS:n Finna on SKS:n kirjaston hakupalvelu. Voit hakea siitä painettuja ja elektronisia aineistoja.

Etusivun perushaku kohdistuu SKS:n aineistoihin, joita ovat

 • SKS:n kirjaston kokoelmaluettelo Helka-tietokannassa
 • SKS:n digitoidut aineistot Doriassa
 • SKS:n avoimet verkkojulkaisut SKS Open Access Publications -palvelussa.

Perushakukentän alla on linkki kansainvälisten e-aineistojen hakuun (EDS), joka kattaa useita kansainvälisiä tietokantoja.

 • Sisältää Anthropology Plus-, AnthroSource-, eHRAF World Cultures-, JSTOR- ja MLA International Bibliography with Full Text -tietokannat sekä open access -aineistojen hakupalveluja (BASE, DOAJ, OAPEN Library, OAIster, Open Research Library).

Osa kansainvälisten e-aineistojen viitetiedoista on saatavilla vain SKS:n verkossa.Haun kohdeaineisto on valittavissa myös yläreunan Hakutoiminnot -valikosta.

Edellä esiteltyjen aineistojen lisäksi valittavanasi ovat

 • Helka ja Kansalliskirjasto, kaikkien Helka-kirjastojen aineistot sekä Kansalliskirjaston humanistinen kokoelma, Slaavilainen kirjasto ja Doria-aineistot
 • Arto, kotimaisten artikkelien viitetietokanta.


Perushaun hakutulossivulla ja tarkennetussa haussa voit valita kohdeaineiston välilehdiltä.

Perushaku

Kirjoita perushaun kenttään teoksen nimi, tekijä, aihe tai muita hakusanoja.

Jos erotat hakusanat toisistaan vain välilyönnillä, hakutulos sisältää kaikki haussa käyttämäsi sanat. Oletuksena on siis AND-hakuoperaattori.

Automaattinen täydennys

Kun kirjoitat sanoja hakukenttään, järjestelmä alkaa ennakoida hakemaasi ja ehdottaa yksittäisiä nimekkeitä kentän alle avautuvassa pudotusvalikossa. Saatat löytää etsimäsi jo sieltä.

Alempana pudotusvalikossa on rajausvaihtoehtoja. Voit kohdistaa hakusi eniten tuloksia sisältäviin aineistotyyppeihin tai otsikoihin, tekijännimiin tai aiheisiin.

Hakusanojen yhdistäminen

Voit vaikuttaa hakutulokseen yhdistämällä hakusanoja AND-, OR- ja NOT-operaattoreilla. Ohje

Fraasihaku

Tarkkaa sananmuotoa ja peräkkäisiä sanoja eli fraasia voit hakea kirjoittamalla sanan tai sanat lainausmerkkeihin. Voit myös valita hakukentän pudotusvalikosta Hae täsmälleen -rajauksen. Ohje

Hakusanojen katkaisu

Hakusanojen katkaisu auttaa sekä laajentamaan että tarkentamaan hakutulosta. Ohje

Jatkohaut

Hakutulossivulla voit toistaa tekemääsi hakua eri aineistoissa tai aloittaa uuden perushaun. Ohje

Hakutuloksen ja uuden perushaun rajaus

Voit rajata hakutulosta ja säilyttää edellisen haun rajaukset uudessa perushaussa. Ohje

Tarkennettu haku

Hakuvälilehdet

Aloita tarkennettu haku klikkaamalla sen aineiston välilehteä, johon kohdistat haun.

Hakukentät

Tarkennetun haun lomakkeella on hakukenttiä, joihin voit kirjoittaa hakusanoja sekä hakuoperaattoreita.

Jos erotat hakukenttään kirjoittamasi sanat vain välilyönnillä, hakutulos sisältää kaikki käyttämäsi sanat. Oletuksena on siis AND-hakuoperaattori.

Voit vaikuttaa hakutulokseen kirjoittamalla peräkkäisten hakusanojen väliin AND-, OR- ja NOT-operaattoreita. Ohje

Tarkkaa sananmuotoa ja peräkkäisiä sanoja eli fraasia voit hakea kirjoittamalla sanan tai sanat lainausmerkkeihin.
Ohje

Hakusanojen katkaisu auttaa sekä laajentamaan että tarkentamaan hakutulosta. Ohje

Voit käyttää yhdessä haussa useaa hakukenttää määrittääksesi tarkkoja hakuehtoja. Voit lisätä kenttiä Lisää hakukenttä –painikkeella, joka on kenttien alla.

Haun kohdistaminen tietueiden kenttiin

Jokaisen hakukentän oikealla puolella on pudotusvalikko, josta voit valita, mihin tietueiden kenttiin eli tietoihin hakusi kohdistuu: kaikkiin kenttiin, nimekkeisiin, tekijännimiin, aiheisiin tai muuhun. Voit valita kohdistuksen jokaiselle kentälle erikseen.

Kenttiä yhdistävä hakuoperaattori Hae-valikosta

SKS:n aineistojen, Helkan ja Kansalliskirjaston sekä Arton hakulomakkeella on hakukenttien yläpuolella Hae-valikko, josta voit valita hakuryhmän kaikkia kenttiä yhdistävän hakuoperaattorin.

 • Kaikilla näillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
 • Millä tahansa näistä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
 • Ei millään näistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä. Käytä tätä operaattoria vain, jos hakusi sisältää hakuryhmiä.

Hakuryhmät

Jos haluat yhdistää hakukenttiä usealla eri hakuoperaattorilla, lisää ensimmäisen hakuryhmän perään muita ryhmiä Lisää hakuryhmä -painikkeella, joka on hakukenttien alla.

Hakuryhmiä yhdistävän hakuoperaattorin voit valita ryhmien alla olevasta valikosta.

 • Kaikki ryhmät (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täyttävät kaikkien ryhmien hakuehdot.
 • Mitkä tahansa ryhmät (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täyttävät yhden tai useamman ryhmän hakuehdot.

Hakuryhmät ovat käytettävissä SKS:n aineistojen, Helkan ja Kansalliskirjaston sekä Arton hakulomakkeella.

Näin haet šamanismia käsittelevää kirjallisuutta, jonka tekijänä on joko Anna-Leena Siikala tai Mihály Hoppál tai molemmat:

Lomakkeen hakuehdot muodostavat hakulauseen

Tekijä: ("siikala anna-leena" OR "hoppal mihaly") AND Aihe: samanismi.

Näin haet tietueita, joissa on sana eepokset, mutta ei sanoja Kalevala tai Kalevipoeg:

Hakuehdoista muodostuu lause

Kaikki osumat: eepokset NOT Kaikki osumat: (kalevala OR kalevipoeg).

Haun esirajaus

SKS:n aineistojen, Helkan ja Kansalliskirjaston sekä Arton hakulomakkeella voit esirajata hakua kielen tai aineistotyypin mukaan tai valitsemalla aikajanalta tietyn julkaisuajanjakson.

Hakutuloksen rajaus

Hakutulossivulla käytössäsi on lisää rajaustyökaluja. Ohje

Hakusanojen yhdistäminen

Voit yhdistää hakusanoja lauseiksi Boolen hakuoperaattoreilla AND, OR ja NOT. Kirjoita operaattorit isoilla kirjaimilla.

AND on oletushakuoperaattori. Jos erotat hakusanat toisistaan vain välilyönnillä, jokainen hakutuloksen tietue sisältää kaikki käyttämäsi hakusanat:

haikut tankat

vastaa hakua

haikut AND tankat.

OR-operaattori laajentaa hakutulosta. Se hakee tietueet, joissa esiintyy yksi tai useampi hakusanoistasi. Hakulauseella

haikut OR tankat

löytyy tietueita, joissa on sana haikut tai tankat tai molemmat.

NOT-operaattori hylkää tietueet, joissa on sitä seuraava hakusana.

haikut NOT tankat

Jättää pois tietueet, joihin sisältyy sanan haikut lisäksi sana tankat.

Voit käyttää hakulauseissa myös sulkeita (). Hakulause

eepokset NOT (kalevala OR kalevipoeg)

hakee tietueet, joissa esiintyy sana eepokset mutta ei sanoja Kalevala tai Kalevipoeg.

Fraasihaku

Tarkkaa sananmuotoa tai peräkkäisiä sanoja eli fraasia voit hakea kirjoittamalla sanan tai sanat lainausmerkkeihin.

Lainausmerkkien käytöstä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun etsit tiettyä teosta, henkilöä tai yhteisöä. Hakutulos tarkentuu, ja etsimäsi nousee mitä todennäköisimmin tuloksen alkupäähän.

Hae tiettyä sananmuotoa. Kirjoita hakusanasi lainausmerkkeihin, jos haluat, että tuloksiin sisältyy vain käyttämäsi muoto.

"kirjallisuuden"

Hae teoksen nimellä. Teos löytyy varmimmin, kun kirjoitat sen nimen lainausmerkkeihin.

"sosiologinen ajattelu"

Hae henkilön nimellä. Täsmällisimmän tulokset saat, kun kirjoitat henkilön nimen lainausmerkkeihin järjestyksessä

"sukunimi etunimi".

Hae yhteisön nimellä. Lainausmerkkeihin kannattaa merkitä myös moniosaiset yhteisöjen, esimerkiksi kustantajien, nimet.

"suomalaisen kirjallisuuden seura"

Suomen kielen yhdyssanat. Lainausmerkit täsmentävät hakutulosta silloin, kun haet suomenkielisen yhdyssanan tiettyä muotoa.

"kansatiede"

Jos lainausmerkit puuttuvat, järjestelmä hakee yhdyssanan eri muotoja ja lisäksi sen kumpaakin osaa erikseen.

Hakusanojen katkaisu

Katkaise hakusana lopusta. Käytä katkaisumerkkinä tähteä *. Kun haet muodolla

kansatie*,

järjestelmä hakee sanoja kansatiede, kansatieteellinen, kansatieteellistä, kansatieteilijöillä ja niin edelleen.

Suomen kielen yhdyssanat. Suomenkielisten yhdyssanojen katkaisu yleensä täsmentää hakutulosta. Jos katkaiset hakusanaa kansatiede

kansatie*,

järjestelmä hakee kirjoittamaasi sananalkuun sopivia muotoja. Jos kirjoitat yhdyssanan kokonaan, järjestelmä hakee myös sen kumpaakin osaa erikseen.

Katkaise hakusana keskeltä. Voit korvata tähdellä * yhden tai useamman merkin sanan keskeltä. Haku sanalla

run*laulu

tuottaa tulokseksi sanat runolaulu ja runonlaulu.

Arvovälihaku

Voit käyttää arvovälihakua esimerkiksi vuosirajauksen tekemiseen. Kirjoita hakulause hakasulkeisiin ja erota hakutermit hakuoperaattorilla TO:

[1890 TO 1919]

Kirjoita operaattori TO isoilla kirjaimilla.

Kysy apua / Ask for help

Sisältöä ei voida näyttää

Evästeasetukset