Haku

Tietosuoja

Asiakastietojen käsittely Finnassa

Kun käyttäjä kirjautuu Finna-alustalle rakennettuun käyttöliittymään, tallennetaan palveluun kirjautumistavasta riippuen seuraavia tietoja:

Finna-tunnuksella kirjauduttaessa palveluun tallennetaan tiedot, jotka on annettu tunnuksen luomisen yhteydessä. Niitä ovat sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus. Alle 13-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus tunnuksen luomiselle.

Tietoja käsitellään Finna-palvelun toteuttamiseen Kansalliskirjastossa ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä (palvelun tuottajat).

Tietoja tallennetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Tieto Tarkoitus
Käyttäjätunnus Käyttäjän tunnistaminen
Sähköpostiosoite Oletusosoite sähköpostin lähetystä varten, käyttäjän muokattavissa Finnassa
Etunimi Tiedon näyttäminen kirjautuneelle käyttäjälle
Sukunimi Tiedon näyttäminen kirjautuneelle käyttäjälle

Finna-palvelussa käyttäjän on myös mahdollista itse tallentaa ja muuttaa tietojaan. Finnaan tallennettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään vain käyttäjän itsensä pyytämiä sähköposteja, kuten uutuusvahdin tiedonantoja.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi Finna-palveluun voidaan tallentaa tietoja seurauksena käyttäjän toiminnasta Finnassa. Tällaisia tietoja ovat mm. käyttökieli, uutuusvahdit, omiin listoihin tallennetut tietueet ja sosiaalinen metadata (kommentit, arvostelut, avainsanat).

Finna-tunnuksin eri Finna-käyttöliittymiin luodut tilit ovat toisistaan erillisiä, vaikka niihin sisältyisi sama yksilöivä tunniste.

Käyttäjän on mahdollista tallentaa ja muuttaa tietojaan Finna-palvelussa myös itse.

Käyttäjä voi koska tahansa poistaa tietonsa Finna-palvelusta lakkauttamalla tilinsä palvelussa. Tiedot poistuvat automaattisesti, kun viimeisestä kirjautumisesta on kulunut yli 18 kuukautta. Kun tili on poistunut, käyttäjän palveluun mahdollisesti tekemät kommentit ja arvostelut jäävät anonyymeinä eli ilman käyttäjän henkilötietoja palveluun. Jos käyttäjä haluaa poistaa myös kommentit ja arvostelut, se tulee tehdä käsin ennen tilin poistoa. Finna-palvelun käyttäjä voi pyytää tietoa henkilötietojensa käsittelystä ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään Kansalliskirjastoon Finna.fi-sivuston palautelomakkeella https://finna.fi/Feedback/Home. Käyttäjällä on oikeus tietojensa tarkastamiseen ja oikaisuun.

Lisätietoa tietosuojaselosteesta.

Finna-palvelun aineistot ja henkilötiedot

Finna-palvelun (Finna.fi-sivuston, Finna-alustalle rakennetun verkkokirjaston tai muun Finna-näkymän) kautta löydettäviksi tarjottavista aineistoista ja niitä kuvailevista tiedoista vastaa aineistot palveluun tuonut organisaatio. Aineistoissa ja kuvailutiedoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten henkilönnimiä tai henkilökuvia. Jos aineistoon tai sen kuvailutietoihin liittyvistä henkilötiedoista on tarpeen esittää kysymyksiä, jos tiedoissa on oikaistavaa tai jos niitä on aihetta vaatia poistettavaksi, Finna-palvelun käyttäjä voi olla yhteydessä siihen arkistoon, kirjastoon tai museoon, joka on tarjonnut aineiston palveluun. Aineiston tarjoajan tavoittaminen onnistuu kunkin aineiston yhteydestä löytyvällä Ota yhteyttä -lomakkeella. Tarkoitukseen voi käyttää myös näkymän omaa palautelomaketta.

Jos Finna-palvelun aineistojen käyttäjäkommenteissa on henkilötietoa, jota on tarpeen oikaista tai vaatia poistettavaksi, voi pyynnön esittää kommenttien yhteydestä löytyvällä lomakkeella.

Eväs­tei­den käyt­tö

Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeet eivät sisällä mitään sellaista tietoa, jolla käyttäjän voisi yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.