Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Lapin tutkimusseura. (1962). Acta Lapponica Fenniae. Lapin tutkimusseura.

Chicago-stil citat

Lapin tutkimusseura. Acta Lapponica Fenniae. Rovaniemi: Lapin tutkimusseura, 1962.

MLA-referens

Lapin tutkimusseura. Acta Lapponica Fenniae. Lapin tutkimusseura, 1962.

Harvard-stil citat

Lapin tutkimusseura. 1962. Acta Lapponica Fenniae. Rovaniemi: Lapin tutkimusseura.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.