Helkas förnyelse påverkar SKS:s Finna
För tillfället uppdateras informationen i Helka-materialet inte i SKS:s Finna. Använd Helka för att se aktuell information.
Från och med nu måste du logga in i Helka för att förnya dina lån och reservera material.

Alltag im Rheinland : Mitteilungen der Abteilungen Sprache und Volkskunde des LVR-Instituts für Landeskunde und -regionalgeschichte

QR-kod

Alltag im Rheinland : Mitteilungen der Abteilungen Sprache und Volkskunde des LVR-Instituts für Landeskunde und -regionalgeschichte

Sparad:
Genre
Andra titlar
Mitteilungen der Abteilungen Sprache und Volkskunde des LVR-Instituts für Landeskunde und -regionalgeschichte
Språk
tyska
Originalverkets språk
tyska
Beskrivning
Kuvailun perusta: Jahrg. 2010.
Utgivningsuppgifter Bonn, 2010-.
Ämnen
Publicerad
2010-
Utgivningsfrekvens
Kerran vuodessa.
ISSN
1862-6874