Finska litteratursällskapets kundlokaler i Helsingfors är stängda tills vidare. Under undantagstillståndet erbjuder vi avhämtningsservice. Kontakta oss via e-post (kirjasto@finlit.fi) för mer information.

Sökning

Söktips

Resurser i söktjänsten

SKS Finna är en söktjänst för SKS bibliotek. Där kan du söka både tryckt och elektroniskt material på ett och samma ställe.

Enkel sökning på ingångssidan riktas på SKS material, det vill säga

 • SKS bibliotekskatalog i databasen Helka
 • SKS digitaliserade resurser i Doria
 • SKS open access-publikationer.

Under sökrutan finns länkar till sökningar i internationella e-material. Du har möjlighet att använda två söktjänster som omfattar ett flertal internationella databaser:

 • EBSCO Discovery Service (EDS) som gör en kombinerad sökning i databaserna Anthropology Plus, AnthroSource, eHRAF World Cultures, JSTOR, MLA International Bibliography with Full Text och i öppet tillgängliga material (BASE, DOAJ, OAPEN Library, OAIster, Open Research Library).
 • Primo Central Index (PCI) omfattar DOAB, DOAJ, JSTOR, OAPEN Library samt flera vetenskapliga publiceringsplattformar och institutionella repositorier.

En del av referensinformationen kan läsas fritt, medan en del är tillgänglig endast i SKS nät.Du kan också rikta in sökningen på önskad resurs via menyn Sökfunktioner upptill på sidan.

Utöver de ovan nämnda resurserna kan du välja att söka i resurserna i

 • Helka, alla Helkabiblioteks gemensamma katalog
 • Arto, referensdatabas över finländska artiklar.


På resultatsidan för enkel sökning och i avancerad sökning riktar du in sökningen på önskad resurs via flikarna.

Enkel sökning

I enkel sökning skriver du in verkets titel, upphovsperson, ämne eller andra sökord i sökrutan.

Om du skriver in flera sökord med mellanslag lägger systemet till standardoperatorn AND och sökningen tar fram resultatet där alla dina sökord finns med.

Prediktiv textinmatning

När du skriver in ord i sökrutan börjar systemet förutse vilket ord du söker och föreslår titlar i en rullgardinsmeny som öppnas under rutan. Det är möjligt att du hittar vad du söker redan i menyn.

Längre ner i en rullgardinsmeny finns alternativ för att begränsa sökningen. Du kan rikta in sökningen på de materialtyper som ger flest träffar eller på rubriker, upphovspersoner eller ämnen.

Kombinera sökord

Med operatorerna AND, OR och NOT kan du bestämma hur en sökning ska hanteras. Anvisning

Frassökning

Du kan söka efter en viss formulering eller fras genom att skriva ordet eller orden inom citationstecken. Alternativt kan du välja begränsningen Sök exakt i rullgardinsmenyn. Anvisning

Trunkering

Trunkering är ett sätt att få såväl flera som exaktare sökresultat. Anvisning

Fortsatt sökning

På sökresultatsidan kan du upprepa sökningen i andra databaser eller börja en ny enkel sökning. Anvisning

Begränsa sökresultatet och ny enkel sökning

Du kan begränsa sökresultatet och behålla begränsningen från föregående sökning när du gör en ny enkel sökning. Anvisning

Avancerad sökning

Resursflikar

Börja en avancerad sökning genom att klicka på fliken för den resurs där du vill söka.

Sökfälten

På sidan för avancerad sökning finns flera sökfält, där du kan fylla i söktermer och sökfraser och använda olika sökoperatorer.

Om du skriver in flera sökord med mellanslag lägger systemet till standardoperatorn AND.

Med att välja mellan operatorerna AND, OR och NOT kan du bestämma hur en sökning ska hanteras. Anvisning

Du kan söka efter en viss formulering eller fras genom att skriva ordet eller orden inom citationstecken.
Anvisning

Trunkering är ett sätt att få såväl fler som exaktare sökresultat. Anvisning

Du kan använda fler sökrutor för att ange exakta sökvillkor i en och samma sökning. Använd knappen Lägg till ett sökfält för att lägga till fler rutor.

Inrikta sökningen på fält i dataposter

Bredvid varje sökfält finns en rullgardinsmeny där du kan välja vilket av postens fält sökningen ska gälla (alla fält, rubrik, upphovsman osv.). Vid behov kan du söka med flera termer i flera fält.

Kombinerande operator i Sök-menyn

Ovanför sökfälten på sökformuläret för SKS material, Helka och Arto finns rullgardinsmenyn Sök där du kan definiera en operator inom den aktuella sökgruppen.

 • Med alla följande (AND) — Ger sökresultat som motsvarar innehållet i alla sökfält.
 • Med något av följande (OR) — Ger sökresultat som motsvarar ett eller flera av sökorden.
 • Med inget av följande (NOT) — Ger sökresultat som inte innehåller något av sökorden. Det lönar sig att använda det här alternativet om du vill att något sökord inte alls ska ingå i sökningen. Observera att det behövs en separat sökgrupp för det här, om du också vill definiera sökord som ska ingå i materialet.

Sökgrupper

Om du vill kombinera sökgrupper med flera olika operatorer kan du lägga till ytterligare sökgrupper med hjälp av knappen Lägg till en sökgrupp under sökfälten.

Definiera relationen mellan sökgrupperna med att välja sökoperatorn i rullgardinsmenyn som finns under grupperna.

 • Alla grupper (AND) — Ger sökresultat som motsvarar innehållet i alla sökgrupper.
 • Vilken som helst grupp (OR) — Ger sökresultat som motsvarar ett eller flera av sökgrupper.

Sökgrupper finns på sökformulären för SKS material, Helka och Arto.

Så här söker du litteratur om finnskogar eller skogsfinnar och kultur:

Sökvillkoren på formuläret motsvarar sökuttrycket

(finnskogar OR skogsfinnar) AND kultur.

Förhandsbegränsning

På sökformuläret för SKS material, Helka och Arto kan du begränsa sökningen genom att ange preferenser för språk eller materialtyp eller välja önskad publiceringsperiod på tidslinjen.

Begränsa sökresultaten

På resultatsidan finns det mera möjligheter att begränsa sökresultaten. Anvisning

Kombinera sökord

Du kan kombinera söktermer med hjälp av booleska sökoperatorer. Följande operatorer kan användas: AND, OR och NOT. Obs! De booleska operatorerna skrivs med VERSALER.

AND är standardoperatorn för sökningar med flera söktermer, om inga andra operatorer används. När man använder operatorn AND visas de poster som innehåller alla söktermer som använts. Om du söker poster som innehåller både ”svensk” och ”finlandssvensk”, motsvarar ordparet

svensk finlandssvensk

sökfrågan

svensk AND finlandssvensk.

Om man använder operatorn OR visas de poster som innehåller en eller flera av de termer som operatorn kombinerar. Så här söker du poster som innehåller antingen ”svensk” eller ”finlandssvensk”:

svensk OR finlandssvensk

NOT-operatorn uteslutar poster som innehåller det därpå följande ordet:

svensk NOT finlandssvensk

ger sökresultat som innehåller ordet svensk men inte ordet finlandssvensk.

Du kan också använda parentestecken (). Sökuttrycket

skärgård NOT (åboland OR helsingfors)

ger sökresultat som innehåller ordet skärgård men inte ordet Åboland eller Helsingfors.

Frassökning

Du kan begränsa sökningen till en viss formulering eller fras genom att skriva ordet eller orden inom citationstecken.

Citationstecken är praktiska till exempel när du söker en viss publikation, person eller samfund. Då blir sökresultatet mer exakt och det du söker efter visas bland de mest relevanta resultaten.

Sök på en viss ordform. Skriv sökordet inom citationstecken om du vill begränsa sökresultaten till en specifik ordform.

"dystopier"

Sök på titel. Det säkraste sättet att hitta en publikation är att skriva dess titel inom citationstecken.

"dikt och ideologi"

Sök på personens namn. Det exaktaste resultatet får du när du skriver in personens namn inom citationstecken i ordningen

"efternamn förnamn".

Sök på samfundets namn. Det är också bra att använda citationstecken för flerordiga namn på samfundet (t.ex. förlag).

"finska litteratursällskapet"

Sammansättningar i finskan. Använd citationstecken för att få ett exaktare sökresultat när du söker en viss form av ett sammansatt ord på finska.

"kansatiede"

Utan citationstecken görs sökningen på hela sammansättningens olika former och dessutom på vardera leden.

Trunkering

Trunkering av sökord. Jokertecknet är * (asterisk). Med sökordet

kultur*,

görs sökningen på orden kultur, kulturer, kulturs, kulturvetenskap, kulturbranschen och så vidare. Med hjälp av trunkering kan du alltså söka ord med olika för- och efterleder eller ord med olika böjningsformer.

Sammansättningar i finskan. Använd trunkering för att få ett exaktare sökresultat när du söker en viss form av ett sammansatt ord på finska. Med sökordet kansatiede

kansatie*,

görs sökningen på orden kansatiede, kansatieteellinen, kansatieteellistä, kansatieteilijöillä och så vidare. Utan jokertecknet görs sökningen också på hela sammansättningens vardera leden.

Jokertecknen kan också användas inne i sökordet:

dis*ussion

ger sökresultat som innehåller ordet diskussion eller discussion.

Intervallsökning

För att söka inom intervallet mellan två värden kan man använda klammerparenteser { } eller hakparenteser [ ]. Om man använder klammerparenteserna görs sökningen mellan värdena, värdena inom klammerparenteserna utesluts. Om man använder hakparenteser inkluderas värdena inom parentes i sökningen. Till exempel om du söker ett värde mellan 1890 och 1919 kan du söka på:

[1890 TO 1919]

Obs! Operatorn TO ska skrivas med VERSALER.