Finska litteratursällskapets kundlokaler i Helsingfors är stängda tills vidare. Under undantagstillståndet erbjuder vi avhämtningsservice. Kontakta oss via e-post (kirjasto@finlit.fi) för mer information.

Sökning

Logga in och mitt konto

Logga in och mitt konto

Som innehavare av Helkabibliotekskort har du ett eget konto i SKS Finna. När du har loggat in med ditt kort kan du

 • reservera material
 • beställa magasinerat material
 • spara referenser och sökningar.

På ditt konto kan du

 • ändra ditt Helkakortets pinkod
 • skicka begäran till Helkas administratörer om ändring av din kontaktinformation
 • förnya lån
 • hantera dina reservationer och magasinsbeställningar
 • betala Helkaavgifter
 • hantera dina sparade referenser
 • hantera dina sparade sökningar och prenumerera på RSS-flöde.

Informationen om förnyade lån, reservationer och magasinsbeställningar sparas i lånehanteringssystemet i Helka. Ändringarna i kontaktinformationen uppdateras i kundregistret i Helka. Du ser uppgifterna via Helkas webbservice, Söktjänst för Nationalbiblioteket och SKS Finna. Mer information om Helkas kundregister

Logga in på SKS Finna med ditt Helkabibliotekskort.

Min profil – Helkakonto

På fliken Min profil kan du ändra e-postinställningarna för din profil som utgår från ditt Helkabibliotekskort samt kontrollera dina kunduppgifter på Helkakortet. Du kan också överföra referenser och sökningar mellan konton och tjänster i Finna.

E-post

Välj den e-postadress till vilken du vill få aviseringarna från SKS Finnas sökbevakning.

Adressen används endast för dessa aviseringar. Förfallodagspåminnelserna om dina Helkalån och avhämtningsmeddelandena för reserveringar och magasinsbeställningar skickas till den e-postadress som antecknats i Helkadatabasen. Mer information om Helkas påminnelser

Helkakortets PIN-kod

Klicka på Ändra din Helkakortets PIN för att ange en ny pinkod för kortet. Koden ska bestå av fyra siffror.

Kunddata som upprätthålls av Helkabiblioteken

Helkabiblioteken hanterar de uppgifter som registrerats om dig i Helkas kundregister. Du kan begära ändringar via webbformuläret som öppnas via länken Anmäl ändring i kontaktinformation.

Ändringar av namn eller personbeteckning ska göras personligen på något av Helkabiblioteken. Ta med dig dokument som bekräftar ändringen.

Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter i bibliotekssystemets kundregister är uppdaterade. Mer information om Helkas kundregister

Kopiera referenser och sökningar

Om du vill kopiera sparade referenser och sökningar till ett annat användarkonto eller en annan Finnasöktjänst

 • Ska du först ladda ner dem som en JSON-fil genom att klicka på Ladda ner dina referenser och sökningar.
 • Logga sedan in på det konto eller den Finnatjänst dit du vill överföra referenserna och slutför överföringen.

Om du vill kopiera referenser och sökningar från ett annat konto eller en annan Finnasöktjänst ska du

 • Klicka på Importera referenser och sökningar från en fil.
 • Ladda ner JSON-filen från det ställe där du sparat den.
 • Avsluta genom att klicka på Importera referenser och sökningar.

Rensa konto

Klicka på Radera kontot för att ta bort ändringar och sparade objekt på det användarkonto som utgår från ditt Helkabibliotekskort.

Kontots e-postadress återställs till den adress som registrerats i Helka.

Att rensa kontot varken påverkar dina kund- och låneuppgifter i Helka eller återställer Helkabibliotekskortets pinkod. Helkakortet fortsätter att gälla och du kan använda det för inloggning även framöver.

Lån

På fliken Lån kan du granska och förnya dina lån i Helka. Du kan inte förnya ett lån om det finns reservationer på materialet, du är lånespärrad eller du har förnyat lånet 50 gånger.

Reserveringar

Du kan granska dina reservationer och avreservera material som du inte längre behöver.

Anvisningar för att reservera material

Magasinsbeställningar

Du kan granska dina magasinsbeställningar och avbeställa material som du inte längre behöver.

Anvisningar för magasinsbeställningar

Avgifter

På fliken Avgifter ser du avgifter som eventuellt samlats på bibliotekskortet.

Du kan betala på nätet med et Visa, Visa Electron eller MasterCardkort. Klicka på Nätbetalningar och följ instruktionerna.

Om du använder webbetalning ska du betala alla avgifter på en gång. Om du vill betala bara en del ska du personligen besöka kundtjänsten på ett Helkabibliotek.

En förseningsavgift kan betalas först när lånet är returnerat eller förnyat.

Underhåll av bibliotekssystem orsakar avbrott under nätterna. Betaltjänsten är avstängd varje kväll mellan kl. 21:50 och 22:25.

Bibliotekskort

På fliken Bibliotekskort visas de Helkabibliotekskort som är kopplade till ditt konto.

Parallellkort till Helkakontot

Du kan ansluta parallellkort till ditt konto, om du behöver hantera låneärenden på olika Helkakort via ett konto.

Du ska ha behörighet att hantera den information som registreras på korten. Kortinnehavaren ansvarar för det material som lånas ut på kortet.

Du kan logga in på kontot endast med huvudkortet. Du kan inte logga in med parallellkort.

Parallellkort kan användas bara för låneärenden. Du kan ändra e-postadress, spara referenser och sökningar och abonnera på sökbevakning endast med huvudkortet.

Om du vill använda ett specifikt Helkakort som parallellkort också i Helkas webbservice och Söktjänst för Nationalbiblioteket ska du lägga till kortet separat i tjänsterna.

 • Lägg till parallellkort via knappen Anslut bibliotekskort. Skriv in nummer och pinkod på det kort som ska anslutas samt kortinnehavarens efternamn.
 • Du kan byta pinkod på korten genom att klicka på Ändra lösenord och skriva in både tidigare och ny pinkod.
 • Du kan namnge korten för att lättare kunna hålla isär dem. Klicka på Uppdatera kortets namn och skriv in önskat namn. Bekräfta ändringen genom att skriva in kortinnehavarens efternamn. Kortens namn visas på fliken Bibliotekskort och i de menyer med vilka du förflyttar dig mellan korten. För icke-namngivna kort visas kortets nummer.
 • Du tar bort parallellkort genom att klicka på Bryta bibliotekskort från mitt konto. Kortet fortsätter att gälla och kan användas för att logga in på Helkas webbservice, Söktjänst för Nationalbiblioteket och SKS Finna.
 • Du kan inte ta bort kontots huvudkort och raderingsfunktionen påverkar inte de uppgifter som registrerats för huvudkortet. Kontots e-postadress, sparade referenser och sökningar och sökbevakningar raderas inte.

Sparade referenser

Du hanterar dina sparade referenser i SKS Finna via fliken Sparade referenser. Anvisning för att spara referenser

 1. Skapa en ny referenslista genom att skriva in listans namn i rutan Skapa en lista.
 2. Öppna listan genom att klicka på namnet i menyn Mitt konto.
 3. Du kan redigera namnet genom att klicka på pennan utanför listan. Under namnet kan du skriva in en beskrivning av listan.
 4. Under namnet på en aktiv lista i listmenyn kan du ställa in listans synlighet.
  • Privat = Listan visas bara för dig.
  • Offentlig = Listan visas som en webbsida som vem som helst kan se via länken. Offentliga listor är också synliga i RSS-flöden.
 5. Du kan lägga in kommentarer till referenserna med funktionen Lägg till en beskrivning av listan som finns under varje referens på listan.
 6. Ovanför referenserna finns ett verktygsfält med funktioner för hantering av referenserna. Verktygen aktiveras när du har valt minst en referens.
  • E-post = Du kan skicka de valda referenserna med e-post.
  • Exportera = Du kan exportera de valda referenserna till ett referenshanteringsprogram.
  • Radera = Du kan radera referenser från listan.
  • Kopiera till listan = Du kan kopiera referenser från en lista till en annan.
  • Korg = Du kan kopiera referenser till korgen för hantering. Referenserna finns i korgen så länge sessionen är aktiv.
 7. Du kan ta bort listan med hjälp av raderingsknappen.

De sparade referenserna raderas om du inte har loggat in på kontot på 12 månader.

Sparade sökningar

Du hanterar dina sparade sökningar i SKS Finna via fliken Sparade sökningar. Anvisning för att spara sökningar

 1. De sökningar som du har sparat syns på listan Sparade sökningar.
 2. Sökhistoriken för den aktuella sessionen visas i Senaste sökningar. Listan innehåller också sökningar som du har raderat från sparade sökningar, såvida du inte har raderat dem permanent.
 3. Du kan ta vara på de senaste sökningarna genom att klicka på Spara.
 4. Du kan prenumerera på aviseringar om nya referenser som matchar en sparad sökning. Du kan välja att bli aviserad dagligen eller varje vecka till den e-postadress som du har uppgett på fliken Min profil.
 5. Du kan ta bort sparade sökningar genom att klicka på Radera. Sökningarna flyttas till förteckningen över senaste sökningar.
 6. Du kan radera sökningar permanent genom att klicka på Radera de senaste sökningarna ur historiken.

De sparade sökningarna raderas om du inte har loggat in på kontot på 12 månader.

Finnakonto

Med Finnakontot kan du skapa ett användarkonto i SKS Finna där du kan spara referenser och sökningar även om du inte har ett Helkabibliotekskort.

Kontot hör ihop med en specifik Finnasöktjänst. Det betyder att du kan använda ett konto som du skapat i SKS Finna för att logga in i SKS Finna och inga andra kundportaler.

Genom att koppla ditt Helkakort till kontot kan du också hantera låneärenden via kontot.

Logga in på SKS Finna med ditt Finnakonto eller skapa ett nytt konto.